(SCS) е комплексно решение за управление на бизнеса, което помага на организациите да работят по-ефективно чрез описание, автоматизация и оптимизация на работните процеси и предоставяне на информация в реално време.

Системата управлява клиенти, номенклатура, склад,  доставки, продажби и ресурси. (SCS) описва реалния работен процес на организацията, поддържа прецизна връзка между документи в една верига и осигурява вграждане на допълнителни клиентски обекти в работния процес.

Системата работи в облачна среда като услуга (SaaS). Софтуера притежава отлична скаларуемост и адаптивност към бъдещи промени в бизнес процесите и позволява надграждане на базовите конфигурации.

Image

Как работи?

Системата работи в облачна среда, предлага се като услуга (SaaS) в няколко базови конфигурации и може да се ползва както през персонален компютър, така и през мобилно устройство. Това снижава разходите за внедряване и експлоатация. Софтуера притежава отлична скаларуемост и адаптивност към бъдещи промени в бизнес процесите и позволява надграждане на базовите конфигурации.

Кои са основните ползи

Цялостно управление

Управление  цялата дейност на организацията от едно място и достъп до информация в реално време

 

 

Достъпност

Достъпност от всяко устройство с достъп до интернет.
Без  специални изисквания към крайните устройства.

 

Работа в реално време

Управлението на работния процес такъв, какъвто е в реалния живот